Wyjazdy na basen

MGOPS  w Więcborku umożliwił naszym uczniom udział w wyjazdach na Pływalnie LAGUNA w Złotowie, które organizowane są dla odbiorców programu aktywności lokalnej.

„ENERGIA JEST W NAS” wdrażanym w projekcie systemowym, pt. “interAKTYWNI” współfinansowanym przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.