Nasz sukces!

20. 11.2012r. działające w naszej szkole koło teatralne pod kierunkiem

p. Marii Słupikowskiej brało udział w  I Festiwalu  Ekologicznym  2012

„Zielono mi” Powiatowe Konfrontacje TeatrówBez Barier 

„Graj w zielone” w MGOK w Więcborku.

Uczniowie zaprezentowali przedstawienie pt.:

„EKOBAJKA  W KRAINIE  SMERFÓW”

Młodzi aktorzy otrzymali wyróżnienie oraz cenne nagrody. Gratulujemy!

W drugim dniu festiwalu , 21.11.2012. uczennica klasy VI, Aleksandra Obara

 kierowana przez p. Marię Słupikowską, brała udział

w  Powiatowym Konkursie Piosenki Ekologicznej i Turystycznej  „ EkoMeeting”.

Piosenką Marka Grechuty pt. „ Zostawcie nam” wyśpiewała główną nagrodę    

GRAND  PRIX.

Obsypana została również licznymi nagrodami rzeczowymi. Gratulujemy!