PODZIĘKOWANIE

27 listopada 2014roku podziękowaliśmy odchodzącej na emeryturę p. Janinie Olczak za długoletnią DSCN8957współpracę ze szkołą. Od 2001roku p. Janka zagościła w naszej szkole jako bibliotekarz miejski, jednak włożyła dużo serca i pracy dla uczniów. Chętnie współpracowała prowadząc lekcje biblioteczne, czytając dzieciom lektury. Zawsze była otwarta na nasze propozycje, nigdy nie odmówiła pomocy. Życzliwa i serdeczna zostanie w naszej pamięci. Życzymy Jej dużo zdrowia i spełnienia dalszych planów!