DZIĘKUJEMY!

Dyrektor szkoły oraz Grono Pedagogiczne serdecznie dziękują Radzie Rodziców oraz wszystkim zaangażowanym w organizację zabawy dochodowej na rzecz szkoły. Tradycyjnie przyjaciele szkoły nie zawiedli, sala w Puszczy „pękała w szwach” od tanecznych par. Luki w doposażeniu szkoły są ogromne, liczymy, że dzięki tej zabawie niektóre zostaną „załatane”.

Więcej informacji o zabawie w zakładce DLA RODZICÓW