1% dla mojej szkoły

Szanowni Państwo – Rodzice i wszyscy Przyjaciele naszej szkoły!
Zwracamy się do Państwa z wielką prośbą o dokonanie 1 % odpisu od podatku za rok 2014 na rzecz naszej szkoły.
Ucieszy nas każda złotówka, która zostanie przez Państwa przekazana.
Pieniądze przeznaczymy na zakup brakujących pomocy dydaktycznych i szafek szkolnych dla uczniów naszej szkoły.
Drodzy Państwo, płacąc podatek do Urzędu Skarbowego macie prawo zdecydować gdzie trafi 1 % z tych pieniędzy. Przekazując pieniądze na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), jaką jest Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkole „Przyjazna Szkoła” nr KRS: 0000031762 oraz wpisując cel szczegółowy:
Szkoła Podstawowa w Runowie Krajeńskim, 500000005209
przyczynicie się Państwo do otrzymania przez naszą szkołę funduszy, dzięki którym unowocześnimy bazę dydaktyczną.
Niezależnie od nr PIT, na którym Państwo się rozliczacie, każdy PIT na ostatniej stronie zawiera wniosek o przekazanie 1% należnego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).
Kierując wniosek o przekazanie 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkole „Przyjazna Szkoła” pamiętajcie Państwo o wypełnienie rubryki „informacje uzupełniające” – wpisanie nazwy naszej szkoły.

Za okazaną pomoc wszystkim serdecznie dziękujemy!

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej

im. E. i. J. Orzelskich
w Runowie Kr.