ZAPROSZENIE

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. E. i J. Orzelskich w Runowie Kr. serdecznie zaprasza rodziców uczniów naszej szkoły na spotkanie, które odbędzie się 9 marca 2015r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Runowie Kr.
Tematem spotkania będzie:
– omówienie przedsięwzięć przyjętych do realizacji przez RR na rok szkolny 2014/2015,
– sprawozdanie z działalności RR za I półrocze roku szkolnego 2014/2015,
– sprawy wniesione – dyskusja.
Prosimy o niezawodną obecność.