I N F O R M A C J A !

Rada Rodziców uprzejmie informuje, że aby umożliwić lepszą komunikację rodziców oraz nauczycieli z Radą Rodziców został założony adres mailowy Rady Rodziców: radarunowo@wp.pl.
Zachęcamy Państwa do korespondowania, zgłaszania cennych uwag jak również własnych inicjatyw.
Wspólnie wspierajmy życie naszej szkoły. Będąc obecnymi w szkole “tu i teraz” pomagamy naszym dzieciom – uczniom, nauczycielom i dyrekcji w ich wspólnych działaniach.