AKCJA „KARTKA WIELKANOCNA”

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Elżbiety i Jana Orzelskich w Runowie Kr. informuje, że w okresie poprzedzającym Święta Wielkanocne z inicjatywy Rady Rodziców, w szkole przeprowadzona została akcja, pn. „Kartka Wielkanocna”. Rada Rodziców z funduszów Rady zakupiła materiały papiernicze oraz niezbędne elementy do wykonania kartek. Uczestnikami akcji robienia kartek wielkanocnych byli uczniowie klas IV-VI.
Wszystkie kartki, wykonane własnoręcznie przez uczniów, były oryginalne i pomysłowe.
W rozprowadzeniu kartek, uczniom pomagali ich rodzice.
Poszczególne klasy uzyskały następujący dochód ze sprzedaży kartek:
1. Klasa IV – 250,00 zł,
2. Klasa V – 50,00 zł,
3. Klasa VI – 50,00 zł.
Wychowawcy klas otrzymali informację o zebranych przez klasy środkach finansowych i wspólnie z wychowankami ustalą na jaki cel zostaną przeznaczone pozyskane środki finansowe, będące do dyspozycji klasy na koncie Rady Rodziców.
Dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w akcję.
Gratulujemy klasie IV osiągniętego wyniku.
Mamy nadzieję, że pierwsza przeprowadzona w tej tematyce akcja, będzie zachętą oraz dobrym zaczątkiem do organizowania kolejnych.