P O D Z I Ę K O W A N I A !

Dnia 1 czerwca 2015r. na terenie szkoły, odbyła się wspaniała impreza z okazji „Dnia Dziecka”, zorganizowana przez Radę Rodziców na rzecz społeczności przedszkolno-szkolnej tutejszej szkoły.
Rada Rodziców serdecznie dziękuje wszystkim sponsorom za wkład finansowy oraz materialny, którym wsparli organizację tego przedsięwzięcia.
Więcej informacji w zakładce Rady Rodziców (kliknij tutaj).