ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego znajduje się w zakładce dla rodziców -> rekrutacja.