Pielęgniarka

Pielęgniarka szkolna

Anna Sząszor
Magister pielęgniarstwa
Specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Gabinet pielęgniarki szkolnej czynny jest w czwartki w godzinach 10.30 – 14.30

Zadania pielęgniarki szkolnej:

  • świadczenia profilaktyczne, w tym wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych u dzieci w wieku szkolnym, w terminach badań bilansowych;
  • kierowanie postępowaniem przesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów;
  • realizowanie zleceń lekarskich;
  • prowadzenie poradnictwa dla uczniów z problemami zdrowotnymi oraz sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością;
  • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów, zatruć;
  • udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.