Poczet sztandarowy

Poczet naszej szkoły w roku szkolnym 2023/24 reprezentują uczniowie: Natalia Oleksińska, Maja Niepiekło-Theil, Bartosz Musiorski.