Samorząd szkolny

Samorząd Uczniowski naszej szkoły:

Przewodnicząca  – Kalina Tesławska –  klasa VIII

Zastępca – Jan Mueller –  klasa V

Skarbnik – Lena Tońska – klasa VI

Opiekun SU na rok szkolny 2022/2023 –  p. Joanna Słupikowska