ŚWIETLICA SZKOLNA

Download (PDF, 159KB)

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN DOWOZU UCZNIÓW

OFERTA ŚWIETLICY

Świetlica czynna jest codziennie w godzinach od 08.25 do 15.35.
Na zajęcia świetlicowe uczęszczają uczniowie z klas I – VI dojeżdżający autobusem szkolnym, oczekujące na zajęcia lekcyjne i dodatkowe (logopedyczne, korekcyjne, , itp.) .
Dzieciom przebywającym w świetlicy oferuje się uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć, organizowane są między innymi:
• zajęcia plastyczno-manualne: rysowanie ołówkiem, kredkami, malowanie farbami, wycinanki, wydzieranki, wyklejanki, itp.;
• zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania-zajęcia w bibliotece szkolnej;
• zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery, zabawy w grupach, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną, turnieje sprawnościowe;
• zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek i filmów edukacyjnych;
• realizowanie edukacji prozdrowotnej, profilaktycznej, proekologicznej.

Nasi uczniowie mają również czas na swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystają z licznych gier, klocków i zabawek zgromadzonych w świetlicy.
Wychowawcy świetlicy prowadzą zajęcia zgodnie z programem pracy dydaktyczno-wychowawczej, realizując założone w nim cele:
• Zapewnianie wszechstronnej opieki dzieciom przebywającym w świetlicy przed i po lekcjach.
• Dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny dzieci.
• Przyswajanie dzieciom nawyków kultury dnia codziennego.
• Przeciwdziałanie agresji, integracja zespołu uczniów.
• Zapoznanie dzieci z kulturą i tradycjami własnego kraju i krajami Unii Europejskiej.
• Rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań.
• Przyzwyczajanie dzieci do dokładnego, systematycznego i samodzielnego odrabiania lekcji.
• Rozwijanie zainteresowań życiem przyrody i prawidłowego stosunku do niej.
• Pogłębianie, rozszerzanie i utrwalenie wiadomości z różnych dziedzin.
• Udoskonalanie warsztatu pracy wychowawcy.
Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas po zakończeniu lekcji, oczekując na rodziców, czy dowóz do domu.

DSCN8943DSCN8944

DSCN8945DSCN8946

DSCN8947DSCN8949