Świetlica

Świetlica zajmuje się organizacją czasu wolnego dzieci pozostających na terenie szkoły po zakończeniu lekcji, zapewnienia opiekę wychowawczą, wspiera w rozwijaniu zainteresowań wychowanków a także zapewnia uczniom warunki do odrabiania zadań domowych, nauki oraz daje przestrzeń do zabawy.

ŚWIETLICA   SZKOLNA    202232024

    PONIEDZIAŁEK    WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK
    12.30 – 14.00    MM         MM  MM  MM  MM
     14.55 – 15.45                                  MM  MM  MM   

MM – Marta Markiewicz