Świetlica

Świetlica zajmuje się organizacją czasu wolnego dzieci pozostających na terenie szkoły po zakończeniu lekcji, zapewnienia opiekę wychowawczą, wspiera w rozwijaniu zainteresowań wychowanków a także zapewnia uczniom warunki do odrabiania zadań domowych, nauki oraz daje przestrzeń do zabawy.

ŚWIETLICA   SZKOLNA    2022/2023

 PONIEDZIAŁEK  WTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
12.30–14.00  MSMSMSMSMS
14.55–15.45                         MSMSMS   

MS – Marta Sikorska