Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe z matematyki

Prowadzący zajęcia: Sławomir Wojtasik

Koło matematyczne – to dodatkowe zajęcia dla uczniów klasy VIII utworzone w związku z egzaminem ósmoklasisty. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach we wtorki o godzinie 14:10. Na każdych zajęciach kształcimy jedną lub dwie umiejętności sprawdzane na egzaminie np.: obliczenia procentowe, cechy podzielności liczb naturalnych, działania na ułamkach, działania na potęgach i pierwiastkach itp. Udział w tych lekcjach ma pomóc uczniom w osiągnięciu dobrego wyniku na egzaminie zgodnego ze swoimi możliwościami.

Zajęcia artystyczne

Prowadząca zajęcia: Marta Sikorska

Na zajęciach artystycznych zajmujemy się malowaniem, rysowaniem, tworzeniem dekoracji oraz przygotowywaniem występów na różne szkolne okazje.

Logopedia

Prowadząca zajęcia: Joanna Słupikowska

Zajęcia z logopedii prowadzone są w klasie I. Program pracy logopedycznej zakłada objęcie opieką terapeutyczną uczniów w zakresie eliminowania zaburzeń rozwoju mowy.

Zajęcia plastyczne

Zajęcia plastyczne dla klasy I cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.

Spotykamy się raz w tygodniu, w środy w godzinach 12:30-13:15. Zajęcia prowadzi plastyk, Izabela Dix.

Realizujemy na nich INNOWACJĘ PEDAGOGICZNĄ „Mali Artyści” – wykorzystujemy różnorodne techniki plastyczne w procesie rozwijania swobodnej ekspresji twórczej. Prace dzieci można podziwiać na gazetkach klasowych i szkolnych.

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego

Prowadząca zajęcia: Kamila Szulc

Koło języka angielskiego dla klas 2 odbywa się w środy. Na kole
uczymy się, gramy i śpiewamy. Głównym celem koła jest zmotywowanie
uczniów do dalszej nauki języka angielskiego.