Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe z matematyki

Prowadzący zajęcia: Sławomir Wojtasik

Koło matematyczne w klasie 8 – to dodatkowe zajęcia dla uczniów utworzone w związku z egzaminem ósmoklasisty. Zajęcia odbywają się w czwartki w godzinach 14:10 – 14:55. Na zajęciach omawiamy egzaminy przeprowadzone w latach ubiegłych oraz kształcimy umiejętności egzaminacyjne rozwiązując karty pracy zawierające zadania z danej umiejętności. Udział w lekcjach jest obowiązkowy i ma pomóc uczniom w osiągnięciu dobrego wyniku na egzaminie zgodnego ze swoimi możliwościami.

Koło matematyczne w klasie 7 – to dodatkowe zajęcia dla chętnych uczniów chcących poszerzyć swoją wiedzę matematyczną przygotowując się do udziału w konkursach matematycznych takich jak: Konkurs Kuratora Oświaty w Bydgoszczy oraz Kangur Matematyczny. Zajęcia odbywają się w czwartki o godzinach 15:00 – 15:45.

Zajęcia artystyczne

Prowadząca zajęcia: Marta Markiewicz

Na zajęciach artystycznych zajmujemy się malowaniem, rysowaniem, tworzeniem dekoracji oraz przygotowywaniem występów na różne szkolne okazje.

Logopedia

Prowadząca zajęcia: Joanna Słupikowska

Zajęcia z logopedii prowadzone są w oddziałach przedszkolnych oraz na pierwszym etapie edukacyjnym. Program pracy logopedycznej zakłada objęcie opieką terapeutyczną uczniów w zakresie eliminowania zaburzeń rozwoju mowy.

Zajęcia informatyczne

Prowadząca zajęcia: Wiesława Olszewska

Koło informatyczne prowadzone jest w klasie 1 i służy poszerzaniu umiejętności z zakresu obsługi i wykorzystania komputera. Przygotowuje uczniów do życia we współczesnym świecie, charakteryzującym się dużym postępem technologicznym i powszechnym dostępem do informacji. Rozwija twórczą aktywność uczniów.

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego

Prowadząca zajęcia: Kamila Szulc

Koło języka angielskiego przeznaczone jest dla klas 2 i 3. Na kole uczymy się, gramy i śpiewamy. Głównym celem koła jest zmotywowanie uczniów do dalszej nauki języka angielskiego.

Zajęcia rozwijające kreatywność

Prowadząca zajęcia: Wiesława Olszewska

Kreatywność ożywia martwe rzeczy, a wyobraźnia to jej nieodłączny element. To właśnie ona odróżnia istotę ludzką od innych gatunków stąpających po ziemi. Współczesne zajęcia rozwijające kreatywność, to najprościej mówiąc lekcje, których głównym celem jest ćwiczenie umiejętności myślenia twórczego. Inspirowanie najmłodszych do nauki to trudna sztuka, która wymaga nie tylko cierpliwości i systematyczności, ale przede wszystkim innowacyjnego podejścia do zajęć. Rozbudzić naturalną ciekawość uczniów, zafascynować ich nową wiedzą i ujrzeć w ich oczach iskierkę radości, to cel zajęć kreatywnych.

Koło języka polskiego

Prowadząca zajęcia: Jadwiga Studziżba

“Z ortografią za pan brat”

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klasy 6. Mają na celu szerzenie idei korzystania i dbania o piękno i poprawność języka ojczystego oraz rozpowszechnianie wiedzy polonistycznej.

Socjoterapia

Prowadząca zajęcia: Wiesława Olszewska

Socjoterapia to rodzaj terapii zajęciowej opartej na pracy grupowej. Skierowana jest przede wszystkim do uczniów, które mają trudności w kontaktach międzyludzkich. Terapia społeczna może być także pomocna w walce z kryzysami psychicznymi, edukacji dzieci i młodzieży. Służy także rozwojowi umiejętności, które ułatwiają funkcjonowanie w grupie. W wielu przypadkach socjoterapia jest znakomitą okazją do zaspokojenia potrzeb społecznych czy rozwoju zainteresowań i samorealizacji.

Rewalidacja

Prowadząca zajęcia: Wiesława Olszewska

Rewalidacja to zajęcia na których udzielamy pomocy dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Celem zajęć rewalidacyjnych nie jest wyrównywanie braków edukacyjnych. Rewalidacja przystosowuje ucznia do życia w społeczeństwie. Jej celem jest stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego co w nim jest najlepsze. Na zajęciach tych realizuje się usprawnianie zaburzonych funkcji oraz aktywizację dzieci do pokonywania trudności.