Strona główna

Witamy na nowej stronie internetowej naszej szkoły! Zachęcamy do korzystania z dostępnych informacji o nas oraz do oglądania bieżących fotorelacji na naszym Facebooku!

Jesteśmy szkołą z tradycjami oraz bogatą historią. Naszą myślą przewodnią jest wychowanie w duchu tolerancji, empatii oraz współpracy. Każdego dnia pracujemy nad podnoszeniem wyników nauczania oraz uczymy się pomagać innym, szanować drugiego człowieka i cieszyć się nowymi umiejętnościami. Promujemy regionalizm poprzez odnoszenie się do przeszłości, współpracę z sąsiednimi instytucjami oraz wykonywanie prac na różnych lekcjach. W trakcie roku szkolnego będziemy dzielić się z Wami naszymi pracami, osiągnięciami oraz szeroko pojętą działalnością!

Dbamy o bezpieczeństwo poprzez udział w rożnych programach, szkoleniach i spotkaniach z policją. Organizujemy uroczystości szkolne, przedstawienia, wyjazdy integracyjne oraz spotkania w gronie klasowym. Działalność na różnych płaszczyznach jest dla nas motywacją do pracy i współpracy z instytucjami, które chętnie wspierają nas każdego dnia. Cieszymy się, że jesteście z nami!