D Z I Ę K U J E M Y !

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. E. i J. Orzelskich w Runowie Kr. serdecznie dziękuje rodzicom, uczestniczącym w spotkaniu z Radą Rodziców w dniu 9 marca 2015r., którzy swoim zaangażowaniem dali dowód na to, że życie szkoły, w której uczą się ich dzieci nie jest im obojętne.
Tematem spotkania było:
– omówienie przedsięwzięć przyjętych do realizacji przez RR na rok szkolny 2014/2015,
-sprawozdanie z działalności RR za I półrocze roku szkolnego 2014/2015 /dostępne w zakładce: Rada Rodziców/,
– sprawy wniesione – dyskusja.